PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY STANDARTLARI

Paslanmaz Çelik Yüzey Standartları
ASTM KOD EN DIN AÇIKLAMA
1 1D c2/IIa Sıcak çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey
2D 2D h/IIIb

Soğuk çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey

2B 2B n/IIIc

Soğuk çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey,
temizlenerek hafifçe parlatılmış

3 2G o/IV Soğuk çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey,
satine işlemi uygulanmış (Kaba)
4 2J p/V Soğuk çekilmiş, tavlanmış, mat yüzey,
satine işlemi uygulanmış (İnce)
BA BA m/IId Soğuk çekilmiş, tavlanmış, parlak yüzey
  HL   Scotch Brite (Fırçalanmış yüzey)